Základné cviky na gymnastických kruhoch

Gymnastické kruhy  sa stali populárnymi v strednom prúde fitness. Používajú sa v páre a skladajú sa z nastaviteľných pásov so silnými masívnymi plastovými alebo drevenými kruhmi pripútanými na koncoch. Gymnastické  kruhy poskytujú množstvo náročných cvičení. Tým, že sú kruhy nestabilné, väčšina cvikov na nich má pokročilú obtiažnosť a mali by byť vykonávané pod dohľadom.

 

Kľuky /Push - ups/

Kľuky vám, zasiahnu  hrudník, ramená a triceps a je to najjednoduchší cvik na začiatok. Nastavte vaše kruhy tak, aby boli presne umiestnené tesne nad dlážkou. Prehnite sa, uchopte kruhy do každej ruky a dajte vaše nohy dozadu až pokým vaše nohy nebudú rovno. Pásy by mali smerovať nad vaše ramená. Vaša hlava, bedrá a nohy by mali mať tvar priamej línie. Máte pevné brucho, ohnite lakte, choďte hrudníkom smerom dolu. Iba do tej miery, ako vám to vaša ramenná flexibilita umožňuje. Roztiahnite  ruky, tlačte späť do  úvodnej  pozície a opakujte. Toto cvičenie môžete robiť náročnejšie napríklad striedavým zdvíhaním jednej a druhej nohy.

 

 

 

Zhyby /Pull - ups/

Zhyby zasahujú váš chrbát a biceps podobne ako normálne zhyby. S výnimkou toho vaše ruky nie sú fixované v jednej priamke, ale môžete s nimi voľne rotovať, respektíve ohýbať s nimi do strán. Nastavte vaše kruhy do takej výšky, aby keď sa na ne zavesíte, nohy by sa nemali dotýkať podlahy.  Visíte z  kruhov a otáčate sa dlaňami  smerom von. Z tejto pozície ohnite lakte a vytiahnite sa hore. Ako ohýbate ruky, zápästia by mali rotovať až po koniec pohybu a dlane sú namierené proti vám v rovnakej úrovni ako ramená. Pomaly narovnajte ruky nadol k sebe naspäť dolu do úvodnej pozície a otáčajte zápästiami.

http://www.youtube.com/watch?v=YYCt9QV8gt8

 

Kľuky /Dips/

Kľuky na gymnastických kruhoch zasiahnu vaše ramená, ako aj silu vašich rúk, hrudníka a brucha. S lakťami natiahnutými pozdĺž seba, chyťte kruhy do ruky a preneste váhu na ramená. Ak je to nutné, nastavte dĺžku remencov tak, že vaše nohy sú čisto nad zemou, keď ste v začínajúcej pozícii tohto cvičenia. Remence by mali byť spustené dovnútra predlaktia. Držte brucho pevne a ohýbajte ruky smerom k hrudníku až na koniec k rukám, až do momentu, keď lakte dosiahnu úroveň  90 stupňov. Pokrčte nohy tak, aby sa vaše nohy nedotýkali podlahy. Dvihnite sa naspäť do úvodnej pozície.

 

 

Muscle – up

Muscle – up sú kombináciou zhybov a kľukov. Visíte na kruhoch s rukami a nohy máte natiahnuté. Pomaly sa vytiahnite a ťahajte telo hore tak vysoko, ako len viete. Mali by ste sa snažiť dostať ramená nad ruky. Na vrchole zhybu by ste sa mali dostať do spodnej pozície kľuku a z tejto pozície vystrite ruky a dvihnite sa hore. Ohnite ruky a dostanete sa do pozície kľuku a potom sa spustite dolu do úvodnej pozície ako ste začínali.

No Comments Yet.

Leave a comment