Základné cvičenia na frekvenčnom rebríku – časť I.

/Inštruktáž, výcvik, diagramy/

Správna technika:

- cvičenec musí pracovať na bruškách nôh s pätami mierne zdvihnutými,
- ľahké nohy = rýchle nohy - cvičenci by nemali cez rebrík skákať celou silou,
- hráči musia pracovať s mierne ohnutým kolenom pre podporu svojich nôh,
- silný pohon paží - lakte ohnuté na 90 stupňov a pohyb paží by mal smerovať od bokov k ramenám,
- telo zostáva vo vzpriamenej polohe - v prípade, že sa horná časť tela začne nakláňať dopredu, budú nohy zrýchľovať, čo by viedlo k strate kontroly,
- hlava vzpriamená,
- trpezlivosť - cvičenci musia pracovať na svojich schopnostiach, nie na ostatnom - začínať pomaly a ak je to nutné, cvičiť len tak rýchlo, aby ste dokončili cvičenie bez chýb,
- udržiavať si pravidelný rytmus - pohyb musí byť plynulý,
- zabezpečiť, aby medzi cvičencami boli minimálne 4 priečky rebríka. Cvičenci, ktorí cvičia príliš blízko, budú pod zbytočným tlakom na výkonnosť iného, čo bude viesť k strate formy a kontroly.

Výcvik je rozdelený na 3 časti: základnú, strednú a pokročilú. Hráči musia zvládnuť výcvik prvej úrovne predtým, než budú postupovať do ďalšej úrovne. Nikdy sa nepostupuje vo výcviku, ak výcvik cvičenci nedokončili v jeho základnej podobe.

Základný výcvik

Cvik č. 1: Beh priamo

- dôraz na to, aby ste sa nedotkli žiadnej priečky
- základný pohyb ramena

Cvik č. 2: Beh obidvomi nohami

- dôraz na to, aby ste sa nedotkli žiadnej priečky
- uistite sa, že hlavná noha sa strieda s druhou nohou pri každom opakovaní
- pre sťaženie cvičenia môže ísť cvičenec dve priečky dopredu, dve priečky dozadu

Cvik č. 3: Zajačie skoky

- dôraz - nedotýkať sa žiadnej priečky
- hráči nesmú skočiť dvakrát  medzi skokmi
- zabezpečte mäkký dopad tak, aby bolo dobre ohnuté koleno pri dopade, čím sa stlmí náraz

Cvik č. 4: Slalomové skoky

- dôraz - nedotýkať sa žiadnej priečky
- hráči nesmú skočiť dvakrát medzi skokmi
- zabezpečte mäkký dopad tak, aby bolo dobre ohnuté koleno pri dopade, čím sa stlmí náraz

Cvik č. 5: "Esíčko"

- uistite sa, že hráči otáčajú celým telom, majúc nohy, boky a ramená v pravom uhle
- hráči nesmú skočiť dvakrát medzi skokmi

Cvik č. 6: Bočný beh

- uistite sa, že hráči otáčajú celým telom, majúc nohy, boky a ramená v pravom uhle
- hráči nesmú skočiť dvakrát medzi skokmi
- dôraz - nedotýkať sa priečok
- nohy sa nekrižujú, hráči musia mať boky v pravom uhle a hlavu smerom dopredu
- uistite sa, že vedúca noha sa strieda s druhou nohou pri každom opakovaní

No Comments Yet.

Leave a comment