Currency
placeholder
By: brnco 1. februára 2018 0 Comment.

Veci, ktoré majú zmysel pre cvičenie

Vo svete fitness je veľa nástrojov a doplnkov, ktoré vám majú zabezpečiť ten najväčší úspech (veľa z nich však v skutočnosti nepotrebujete).Kettlebelly, činky, jednoručky, kruhy, TRX, paralety, hrazda, náčinie pre strongmanov, atď. patria medzi tie, z ktorých môžete mať osoh.

Bolo by pekné vybrať si iba jeden nástroj a používať výhradne iba ten, ale takto sa to realizovať nedá.

Používanie iba jedného uvedeného prístupu sa na prvý pohľad javí ako dobrý nápad, ale nie je to najlepší spôsob pre dosiahnutie maximálnych výsledkov a tréningovej dlhovekosti.

Pravda je taká, že pokiaľ je vašim cieľom všeobecná kondícia a zdravie počas celého života, potom  kombinácia spomenutého  vybavenia vám poslúži najlepšie.

Každá tréningová pomôcka má svoje silné stránky a aj slabšie, takže najinteligentnejším spôsobom ako maximalizovať výsledok, je kombinácia rôznych nástrojov, intenzity a objemu.

Teraz si môžeme prejsť jednotlivé nástroje a spresníme si, ktorá pomôcka k čomu slúži.

Veľká činka

Veľká činka je najlepším pomocníkom pre rozvoj absolútnej sily a hypertrofie. Ak je vašim cieľom rozvoj svalovej hmoty a sila, tak bez veľkej činky to nepôjde.

Takisto môžete budovať aj výbušnosť - trhy a nadhody, ktoré budete vykonávať technicky správne.

Pre olympijskú činku existuje veľké  množstvo cvikov, čiže možnosti sú neobmedzené. Medzi základ patrí: tlak v stoji, drepy, mŕtve ťahy, trh, nadhod, power cleans, atď..

Tienistou stránkou olympijskej činky je, že pokiaľ vykonávate cvik technicky nesprávne, skôr či neskôr sa zraníte. Pokiaľ ste vo fáze začiatočníka, je dobré mať kvalifikovaného trénera, ktorý vám vysvetlí, ako správne s činkou pracovať.

Kettlebelly

Tréning s kettlebellmi patrí medzi to najlepšie, čo môžete urobiť pre rozvoj silovej vytrvalosti. Silovú vytrvalosť môžeme definovať ako schopnosť vykonávať rýchle a výbušné svalové kontrakcie počas určitého časového úseku. Rozvoj týchto schopností vám umožní dosiahnuť dobré výsledky v rôznych typoch športov - pokiaľ sa na nejaké zameriavate.

Navyše dosiahnete  aj  zvýšenie sily predlaktia, schopnosť absorbovať a produkovať na vás pôsobiacu silu, zlepšenie kondície, atď..

Cviky, ktoré patria medzi základ: Kettlebell snatch, clean and press, predný drep, turkish get up, kettlebell swings.

Gymnastické kruhy, TRX a pod.

Tieto nástroje vám poskytujú nekonečné možnosti využitia pre prácu s vlastným telom
Krása kruhov a TRX spočíva v tom, že predstavujú kombináciu sily a stability, ktoré iné pomôcky neposkytujú.

Je to vďaka rozsahu pohybu, ktorý poskytujú, teda nie ste v jednej vymedzenej dráhe a tým pádom je nutné, aby ste aktivovali svoje stabilizačné svaly.

Určitý typ takéhoto tréningu by mal byť povinný pre každého cvičenca.

Medzi povinné cviky na kruhoch by mali patriť: zhyby, kľuky, príťahy a statické cviky. Pokročilejší môžu robiť muscle upy, front a back levers atď..

Jednoručky

Môžu byť používané na veľké množstvo činností, prípadne ako bezpečnejšia náhrada pred veľkou činkou.

Vďaka tomu, že pri jednoručkách nie ste limitovaný obmedzujúcim pohybom veľkej činky, vaše kĺby sú menej namáhané a šľachy menej preťažené.

Takisto ich môžete použiť pri rôznych doplnkových cvikoch.

Medicinbal

Medicinbaly sú vynikajúce pre svoju koncentrickú fázu rozvoja výbušnosti. Pozitívum spočíva v tom, že po hode lopty nenasleduje žiadna dekceleračná fáza.

Strongman náradie

Toto náradie rozvíja "funkčnú medvediu silu". Sila, ktorú takto získate, vám pomôže v akejkoľvek silovej činnosti v športe alebo každodennom živote.

Medzi takéto náradie patrí: sane, laná, farmer logs.

Rozličné

Sem patria rôzne pomôcky, ktoré sa nepodarilo zaradiť do žiadnej špecifickej kategórie:
lavičky, švihadlá, glute ham raises, posilňovacie kolieska, paralety, plyo boxy, hrazdy, odporové gumy atď.. Všetky tieto sú ale rovnako dôležité ako vyššie uvedené a majú svoje miesto pri serióznom cvičení.

Go To Top
X