Kettlebell – história

Kettlebell - história

Kettlebelly sa stáročia používali ako nástroj na rozvoj sily a vytrvalosti. Ich pôvod nie je presne určený, ale z archeologických záznamov vyplýva, že sa používali v starovekom Grécku. V archeologickom múzeu v Olympii, v Aténach, sa nachádza 143 kg vážiaci kettlebell. Na kettlebelle je nápis: Bibon ma zdvihol jednou rukou nad hlavu.

Kettlebelly sa presadili v Rusku na začiatku 18. storočia, kde slovo "Girya" (v preklade kettlebell) bolo po prvýkrát publikované v Ruskom slovníku. V tomto období bol kettlebell využívaný na váženie obilia a iných tovarov. Počas trhov a festivalov sa začal používať na meranie sily.

Od roku 1870 do roku 1880 Dr. Vladislav Kraevsky, ktorý je považovaný za otca ťažkej atletiky, cestoval a zbieral informácie o fyzickej kultúre a športoch so zámerom získať informácie o nových spôsoboch zlepšenia zdravia. Po návrate do Ruska predstavil a odprezentoval cviky s kettlebellmi a činkami a tak sa 10. augusta  1885 otvorila tréningová hala. Tento deň je považovaný za zrodenie vzpierania v Rusku. Cieľom silového tréningu bol svalový rozvoj a tréning 3 krát do týždňa, ktorý pozostával zo snatch, clean & jerk pod dohľadom Dr. Kraevskeho, ktorý dával dôraz na korektnú techniku, dýchanie a mieru záťaže.

Začiatkom 20. storočia kulturisti, strongmeni a cirkusoví siláci ako Arthur Saxon, Edgar Mueller a Eugen Sandow trénovali s kettlebellmi a spopularizovali cvičenie s kettlebellmi širšej verejnosti. Nanešťastie 1. svetová vojna a občianska vojna ovplyvnila popularitu kettlebellov, takže boli využívané hlavne na území Ruska a celosvetový rozvoj stagnoval.

Cvičenie v Rusku sa stalo bežnou záležitosťou medzi obyčajnými ľuďmi, armádou a atlétmi, kde sa využívali na  posilňovanie jednotlivých častí tela a odstránenie disbalancie. Do dnešných dní sú kettlebelly využívané v tréningu a ozbrojených zložkách.

V Rusku sú kettlebelly symbolom národnej hrdosti a spôsobom merania sily. Zatiaľ čo v iných ozprojených zložkách sa testuje sila štandardnými kľukmi, v Rusku sú to snatche s 24 kg kettlebellom (Tsatsouline, 2006).  V roku 1974 bolo cvičenie s kettlebellom uznané za šport a v roku 1985 sa konali prvé majstrovstvá Ruska.

 

Kettlebell a západ

V severnej Amerike kettlebelly prakticky neexistovali až do konca 20. storočia. V roku 1998 Pavel Tsatsouline napísal článok o kettlebelloch, ktorý sa stretol s pozitívnym ohlasom, čoho výsledkom bolo oslovenie Dragon Door Publications a ponúknutie výroby kettlebellov v USA, zatiaľ čo Tsatsouline bude učiť a vzdelávať ľudí, čo sa týka cvičenia. V roku 2001 Dragon Door vydalo The Russian Kettlebell Challenge vyrobilo prvý kettlebell. Následne boli uvedené RKC (Russian kettlebell challenge) certifikácie.

 

Kettlebell ako šport

Kettlebelly boli využívané na súťaže od svojich prvopočiatkov, kde si miestni obyvatelia merali sily na trhoch a festivaloch.  V roku 1948 bola prvá súťaž všetkých existujúcich zväzov, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 200 000 ľudí. V roku 1962 boli stanovené oficiálne pravidlá a váhové kategórie. Súťaž spočívala v "Triatlone" pozostávajúcom z troch cvikov: press, jerk a snatchoch bez časového obmedzenia. V tej dobe nebolo ničím nezvyčajným vidieť súťaže v dedinách, fabrikách, či univerzitách. V roku 1989 bol stanovený 10 minútový cyklus.

V súčasnosti je cvičenie s kettlebellom známe ako Girevoy Sport - čo je silovo vytrvalostné cvičenie, kde je cieľom vykonať maximálny počet opakovaní za danú časovú jednotku 10 minút.

Cvičenie si vyžaduje výbušne viackĺbové pohyby a pevnú časť stredného tela. Ako šport ,je dnes oficiálne organizovaný a zastrešovaný rôznymi zväzmi: IUKL WKC AKC, IKFF, CKSF atď..

V prípade cvičenia s kettlebellom ako športovej disciplíny, súťaž pozostáva z troch cvikov:

1) Jerk
2) Clean & Jerk na čas
3) Snatch

Súťaží sa v kategóriách 32 kg pre mužov a 24 kg pre ženy. Rozhoduje maximálny počet opakovaní počas 10 minút. Každému súťažiacemu je pridelený rozhodca, ktorý sleduje techniku a sú započítavané iba korektne vykonané opakovania. V roku 2001 sa uskutočnili aj prvé oficiálne majstrovstvá Ruska pre ženy.

No Comments Yet.

Leave a comment