Izometria

Izometria predstavuje ďalší spôsob, ako zvýšiť silu bez náradia. Izometrické cvičenia predstavujú silu pôsobiacu oproti statickému objektu. Počas izometrického cvičenia nedochádza k pohybu svalu, pričom napätie zostáva relatívne rovnaké.

Dva príklady izometrie môžu byť:

  1. udržiavanie váhy v nehybnej pozícii. Napríklad, držanie činky30 cmnad hrudníkom pri bench presse.
    2. druhá forma zahŕňa stlačenie alebo ťahanie proti statickému objektu. Napríklad, môžem sa postaviť medzi dvere a tlačiť hore oproti hornej lište. Statické držanie je druhým príkladom izometrického cvičenia.

Izometria je tu už pomerne dlhú dobu. Legendárny strongman Alexander Zass presadzoval efektívnosť izometrie už na začiatku 20. storočia. Ako väzeň počas 1. svetovej vojny začal tlačiť a ťahať proti väzenským tyčiam a reťaziam. Toto úsilie mu prinieslo rýchle výsledky. Netrvalo dlho a Zass začal propagovať tento štýl tréningu prostredníctvom korešpondenčných kurzov.  Mnohými  je považovaný za otca izometrie.Izometria sa začala rozširovať od začiatku 20. storočia a stala sa populárnou v 50-tych rokoch. V tomto období T. Hittinger a E. Muller /1953, 1955/ tvrdili, že každodenné cvičenie pri 2/3 -novom maximálnom úsilí po dobu 6 sekúnd zvýši silu približne 5 percent týždenne.

Jedným z dôvodov pre takéto zlepšenie je zvýšená aktivácia motorických jednotiek počas izometrickej svalovej aktivácie. Človek môže zapojiť všetky motorické jednotky počas maximálnej izometrickej koncentrácie. Okrem toho, ste schopní udržať maximálne napätie po niekoľko sekúnd. toto nie je prípad pri dynamickom cvičení, kedy pomerne rýchlo premiestňujete váhu z jedného bodu do druhého. Renomovaný športový vedec Yuri Verkhoshansky tvrdí, že každá 6 sekundová izometrická kontrakcia je porovnateľná s niekoľkými dynamickými kontrakciami.

Pri dynamických pohyboch je sila generovaná len počas zlomkov sekundy. Napríklad, pri tlakoch nad hlavu. Celý tlak je vykonaný v priebehu 1 až 2 sekúnd. Každý pohyb je  zasiahnutý maximálne v zlomku sekundy. Pri izometrickom cvičení môžete trénovať s maximálnym úsilím počas niekoľkých sekúnd.

Schopnosť cvičiť v rôznych uhloch vám pomôže prekonať mŕtve body pri dynamickom spôsobe cvičenia. Predstavte si, že máte problém vytlačiť na bench presse činku v určitom bode. Spravidla tak 20-30 cm nad hrudníkom. Na prekonanie mŕtveho bodu môžete napríklad tlačiť proti naloženej činke, ktorej váha je väčšia ako vaše maximum. Čo sa týka uhlov, nedávne štúdie hovoria, že sila sa zvyšuje v rozsahu 15 až 20 stupňov vášho kĺbového pohybu. To znamená, že pokiaľ chcete zvýšiť silu v celom rozsahu pohybu, musíte trénovať pod viacerými uhlami. To znamená, začiatočný bod, stredný bod a koncový bod.

Comments are closed.