Frekvenčný rebrík – 2. časť

Stredná úroveň výcviku

Cvik č. 1: Rovný skok

- rovnaký ako u rovného behu, ale výcvik sa vykonáva správnou mechanikou skoku

- skákať na špičkách, používať rotáciu bokov, špičky musia byť nad úrovňou kolena keď ho dvíhate

Cvik č. 2: Postranný beh

- cvičenci pracujú hlavne na vonkajšej strane rebríka

- noha, ktorá zostáva na vonkajšej strane rebríka, by mala postupovať vpred v priamej línii s druhou nohou v rebríku

Cvik č. 3: Brzdný beh

- na polceste v rebríku cvičenci musia prejsť z normálneho behu na beh na obidvoch nohách

- uistite sa, že počiatočná noha sa strieda s každým opakovaním

Cvik č. 4:  Dva dovnútra, dva von behu dopredu

- pohyb dopredu je vykonávaný iba s vedúcou nohou. Druhá noha je vedená do súladu s líniou vedúcej nohy

- uistite sa, či sa vedúca noha strieda s druhou po každom opakovaní na rebríku

Cvik č. 5: Dva dovnútra, dva von postranného behu

- nohy nedávajte do kríža a nedotýkajte sa nimi

- cvičenci musia udržať boky v pravom uhle a hlavu musia držať smerom dopredu

- mali by si zachovať mierne naklonenú pozíciu a zabezpečiť, aby nohy /nie horná časť tela/ robili väčšinu pohybu

- uistite sa, že vedúca noha sa strieda s každým opakovaním /hráč bude tvárou opačným smerom/

Cvik č. 6: Vnútorný a vonkajší zajačí skok

- cvičenci nesmú skočiť dvakrát medzi skokmi

- zaistite mäkký dopad s dobrým ohnutím kolena, aby ste znížili záťaž na kolená

- uistite sa, že s každým opakovaním sa strieda strana

Cvik č. 7: Skákanie von s bedrovým otáčaním

- tento výcvik je založený na trojpočte

- prvé dva kroky sú z vonkajšej strany rebríka s tretím dovnútra rebríka s bedrovou rotáciou tak, že noha pristane na zemi v 45 stupňovom uhle

Cvik č. 8: Obchádzajúci beh

- tento výcvik je založený na počte 3

- pohyb kopíruje základné obchádzanie

- hráči sa musia odraziť v novom smere s nohou mimo rebríka

No Comments Yet.

Leave a comment