Density training

V poslednej dobe sa stáva density training pomerne populárnou záležitosťou. Hoci pojem density training znie novo, v skutočnosti základný koncept tohto štýlu je tu už veľmi dlho.

Density - hustota tréningu, môžeme ju definovať ako vykonanie čo najviac opakovaní za určitú stanovenú časovú jednotku.

Tj. vašim cieľom počas density tréningu je:

Vykonanie čo najviac opakovaní za určitý, vami zvolený čas (napr. box na boxovacie vrece, atď.).

Samozrejme, je len na vás, aké variácie si zvolíte. Napríklad si môžete zvoliť aj údery kladiva do pneumatiky - koľko sekúnd vám bude trvať sto rán?

Ide o to, aby sa daný cvik vykonával čo najrýchlejšie. Samozrejmosťou je pochopiteľne správna technika.

Postupom času by sa časová jednotka takéhoto tréningu mala redukovať až do bodu, kedy takýto tréning už nebude predstavovať žiadny význam z hľadiska progresu.

Density training je užitočný pre množstvo cvikov, ideálne, pokiaľ možno komplexných viackĺbových, kde dochádza k zapájaniu čo najväčšieho množstva svalov.

Príklady:

1. Šprinty - 50 metrov: šprintujte 50 metrov pokiaľ možno v čo najvyššej intenzite. Koľko šprintov dokážete urobiť v 10 minútovom intervale?

2. Údery kladivom o pneumatiku: koľko úderov dokážete urobiť v 10 minútovom cykle?

3. Tréning na boxovacom vreci: koľko úderov dokážete urobiť počas 3, 5 a 10 minútového cyklu?

4. Burpees/angličáky: kooľko angličákov dokážete urobiť za 10 minút?

5. Šplh na lane: koľkokrát vyleziete za 10 minút?

6. Trh a  nadhody s veľkou činkou: koľko trhov/nadhodov dokážete urobiť za 10 minút?

Ako vidíte, možnosti sú prakticky neobmedzené. Je len na vás, čo si vy sami vymyslíte.

Výhodou tohto tréningu je, že vás mentálne zocelí, keďže budete musieť siahnuť na dno vašich síl.

Ďalšou výhodou je, že prakticky neexistujú žiadne prestoje, t.j. v čo najkratšom čase musíte vydať zo seba všetko. Ideálny tréning pre tých, čo majú pol hodinku času, lebo sa niekam ponáhľajú 🙂

No Comments Yet.

Leave a comment